Mia Fagergren

Pedagogiska uppdrag

Jag åtar mig gärna pedagogiska projekt inom konst.
Sommaren 2019 jobbade jag med OpenArt Kids. Skaparverkstaden och guidningar för familjer och skolklasser, anställd genom Konsthallen i Örebro. Jag har arbetat många år med bilden som redskap för läkande och stärkande aktivitet.

Med lång erfarenhet av att ha arbetat som skötare och med konstprojekt inom psykiatri har jag god förmåga att arbeta med det som är svårt som också kommer upp genom bildarbete, ibland i relation till en uppgift, med ett bestämt tema och syfte.
 
Ofta är skapandet en stor glädje och tillräckligt i sig. Att kursdeltagarna kan överraskas av sina förmågor är fint. 

Jag håller också föreläsningar där tyngdpunkten ligger på forskning inom området ”Kultur och Hälsa”.